Gazmend Freitag

Gazmend Freitag 
Nëpërmjet pikturës  dua t’i tregoj botës një imazh pozitiv për shqiptarët!