BARESHA NGA GAZMEND FREITAG

BARESHA NGA GAZMEND FREITAG: Gazmend Freitag është një artist që njeh sekretet e figurave dhe i përdor për të prodhuar vepra të fakturave të larta. Ne pikturë, në veqanti me portrete arrinë të përcjellë emocione tërhequr nga vëzhgimi nga ajo që e rrethon, duke hapur dimensione të reja stilistike.

Kommentare